Експертний звіт «Як перехідне правосуддя може сприяти миру в Україні?»
Завантажити Детальніше
ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ОПИТУВАНЬ НАСЕЛЕННЯ, СУДДІВ ТА ПРАВНИКІВ, ЯКІ Є УЧАСНИКАМИ СУДОВИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ЩОДО ДОВІРИ ДО СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ, СУДДІВСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Й ПІДЗВІТНОСТІ, СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ГОТОВНОСТІ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ЇЇ ПРОЯВИ
Завантажити Детальніше
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ СУДДІВ ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ, СУДОВОЇ РЕФОРМИ, СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ГОТОВНОСТІ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ЇЇ ПРОЯВИ
Завантажити Детальніше
Огляд результатів національних опитувань населення та правників, які є учасниками судових проваджень, щодо довіри до судової гілки влади, суддівської незалежності й підзвітності, сприйняття корупції та готовності повідомляти про її прояви
Завантажити Детальніше
Опитування населення України стосовно довіри до судової та інших гілок влади, суддівської незалежності та підзвітності, сприйняття корупції та готовності повідомляти про її прояви
Завантажити Детальніше
Опитування професійних правників, які беруть участь в судових провадженнях, але не є суддями або працівниками апарату суду, щодо довіри до судової влади, суддівської незалежності та підзвітності, сприйняття корупції та готовності повідомляти про її прояви
Завантажити Детальніше
Аналіз структури управління судовою системою України та пропозиції на її вдосконалення
Завантажити Детальніше
Удосконалення управління інформаційними технологіями у судовій системі України
Завантажити Детальніше
Аналіз управлінських повноважень керівних органів судової системи України та пропозиції щодо їх вдосконалення
Завантажити Детальніше
Дорожня карта для ДСА по впровадженню традиційної моделі суду присяжних в Україні
Завантажити Детальніше
Загальний звіт за результатами реалізації грантового проєкту «Аналіз прецедентної практики нового Верховного Суду»
Завантажити Детальніше
Звіт за результатами громадського моніторингу застосування Верховним Судом практики Європейського суду з прав людини
Завантажити Детальніше