Звіт за результатами аналізу змісту Правил адвокатської етики НААУ на предмет їх відповідності міжнародним стандартам
Завантажити Read More
Звіт про оцінювання потенційних ініціатив щодо вирішення спорів в режимі онлайн в Україні
Завантажити Read More
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ
Завантажити Read More
ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СУДОВІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ
Завантажити Read More
ПОВАГА ДО ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ. ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ТА СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Завантажити Read More
Аналіз проекту Концепції реформування юридичної освіти в Україні у світлі отриманих відгуків за результатами регіональних обговорень
Завантажити Read More
Звіт із рекомендаціями по вдосконаленню внутрішньої політики забезпечення якості юридичної освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання процесів забезпечення якості освіти на факультеті адвокатури Національного Університету “Одеська юридична академія”
Завантажити Read More
СТВОРЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ В УКРАЇНІ ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИРІШИТИ, ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ СЛОВАЧЧИНИ
Завантажити Read More
КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ”
Завантажити Read More
СТАТТЯ 375 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
Завантажити Read More
Кращі практики врядування правничої професії. Поліпшення підзвітності і прозорості судової системи та забезпечення додержання високих стандартів професійної діяльності в інтересах суспільства
Завантажити Read More
Звіт за результатами аналізу нормативного регулювання питань запобігання корупції в системі правосуддя
Завантажити Read More