Узагальнені висновки та рекомендації за результатами моніторингу «Місцевий індекс прав людини у Львівській та Рівненській областях»
Завантажити Детальніше
Звіт за результатами аналізу змісту Правил адвокатської етики НААУ на предмет їх відповідності міжнародним стандартам
Завантажити Детальніше
Звіт про оцінювання потенційних ініціатив щодо вирішення спорів в режимі онлайн в Україні
Завантажити Детальніше
ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ
Завантажити Детальніше
ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СУДОВІЙ ВЛАДІ УКРАЇНИ
Завантажити Детальніше
ПОВАГА ДО ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ. ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ТА СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Завантажити Детальніше
Аналіз проекту Концепції реформування юридичної освіти в Україні у світлі отриманих відгуків за результатами регіональних обговорень
Завантажити Детальніше
Звіт із рекомендаціями по вдосконаленню внутрішньої політики забезпечення якості юридичної освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання процесів забезпечення якості освіти на факультеті адвокатури Національного Університету “Одеська юридична академія”
Завантажити Детальніше
СТВОРЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ В УКРАЇНІ ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИРІШИТИ, ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ СЛОВАЧЧИНИ
Завантажити Детальніше
КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ”
Завантажити Детальніше
СТАТТЯ 375 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
Завантажити Детальніше
Кращі практики врядування правничої професії. Поліпшення підзвітності і прозорості судової системи та забезпечення додержання високих стандартів професійної діяльності в інтересах суспільства
Завантажити Детальніше