Звіт за результатами аналізу нормативного регулювання питань запобігання корупції в системі правосуддя
Завантажити Детальніше
Звіт про засвоєні уроки та рекомендації за результатами участі команди студентів-правників Національного університету “Києво-Могилянська академія” в міжнародному раунді навчальних судових дебатів з права Європейського Союзу
Завантажити Детальніше
Звіт про засвоєні уроки та рекомендації за результатами участі команди студентів-правників Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в Європейському регіональному раунді навчальних судових дебатів з права Світової Організації Торгівлі
Завантажити Детальніше
Звіт із рекомендаціями вдосокналенню методики надання якісної антикорупційної правничої освіти
Завантажити Детальніше
Звіт про процедури акредитації та присвоєння рейтингу юридичним школам в США
Завантажити Детальніше
Аналітичний звіт «Люстрація в Україні та європейські стандарти: формування демократії, спроможної себе захистити», проф. Роман Давід, експерт з люстрації
Завантажити Детальніше
Експертний висновок щодо подальших кроків у світлі рекомендацій, викладених в остаточному звіті Венеціанської комісії стосовно поправок до закону України «Про очищення влади», проф. Роман Давід, експ
Завантажити Детальніше
Аналітичний звіт «Перспективи судових реформ: аналіз опитування суддів»
Завантажити Детальніше
Звіт про процедури впровадження кодексів доброчесності у школах права США
Завантажити Детальніше
Аналітичний звіт щодо окремих проблемних аспектів практичного застосування положень кримінального процесуального кодексу України
Завантажити Детальніше
Коментарі та рекомендації щодо проекту Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Право» в Україні
Завантажити Детальніше
Коментарі та рекомендації щодо проекту Стандарту освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Право» в Україні
Завантажити Детальніше