Громадська рада доброчесності удосконалить індикатори визначення відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики

Програма USAID «Нове правосуддя» сприяє підвищенню ефективності роботи Громадської ради доброчесності (ГРД) з метою забезпечення прозорості та об’єктивності  в процесах добору й кваліфікаційного оцінювання суддів і кандидатів на посаду судді .

За ініціативою  членів  ГРД для експертної оцінки напрацьованих ГРД індикаторів визначення відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики Програма залучила міжнародного експерта з питань суддівської етики та протидії корупції доктора Тілмана Хоппе(Німеччина), суддю у відставці.

Доктор Хоппе представив результати проведеного ним аналізу під час семінару для членів ГРД, організованого за підтримки Програми. Він високо оцінив роботу ГРД по напрацюванню критеріїв доброчесності та професійної етики (незалежність, неупередженість (безсторонність), чесність і непідкупність, дотримання етичних норм і рівність) на предмет їх  відповідності засадничим цінностям Бангалорських принципів, схвалених двома резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 1985 року на забезпечення незалежності судових органів.

Експерт також надав членам ГРД рекомендації на покращення існуючої системи аналізу інформації щодо доброчесності суддів та кандидатів на суддівські посади. Зокрема, він наголосив на необхідності забезпечити більш чіткі формулювання змісту індикаторів, щоб усунути невизначеність та уникнути помилкового поширення їх дії на доброчесних та етичних осіб .

Учасники заходу взяли до уваги рекомендації експерта Хоппе. Спільно вони визначили виклики, які постають перед ГРД у її діяльності, та обговорили наступні кроки по вдосконаленню індикаторів, включно з принципами їх застосування.

Доктор Тілман Хоппе понад 20 років працює у різних країнах світу над розробкою, впровадженням та оцінюванням антикорупційних стратегій відповідно до європейських та міжнародних стандартів. Він зробив внесок у понад 65 книг, підручників, статей й  конспектів по темах антикорупційної політики, запобігання конфлікту інтересів та сприяння верховенству права.