Модельні навчальні програми для розвитку професійних навичок правничих досліджень та письма доступні для зацікавлених правничих шкіл

13 квітня міжнародні та національні експерти, залучені Програмою USAID «Нове правосуддя», презентували модельні навчальні програми курсів «Правничі дослідження та письмо» для викладання українською мовою студентам першого року навчання та «Legal Writing in English» для викладання англійською мовою студентам третього та четвертого років навчання.

Правниче письмо – одне з найбільш вразливих місць наших освітніх програм, бо досить важко навчити студентів не тільки думати, як юристи, але й зрозуміло викладати та обґрунтовувати свою думку. Важливо, що до розробки даних модельних програм, окрім національних експертів, були залучені і міжнародні, оскільки вони змогли привнести у процес багаторічний досвід провідних світових університетів. Також хочу висловити подяку Програмі USAID «Нове правосуддя», яка протягом багатьох років підтримує академічну правничу спільноту у якісному наповненні освітніх програм», – звернувся до учасників заходу професор Андрій Бойко, голова підкомісії з розробки стандартів юридичної освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України.

Напрацьовані модельні навчальні програми спрямовані на розвиток у студентів компетентності досліджувати та розуміти джерела права, виявляти правові проблеми й аналізувати їх для застосування відповідного правового джерела до конкретних обставин справи при вирішенні конфлікту. Важливою практичною складовою курсів є навчання студентів готувати проєкти документів, що передбачають логічний та послідовний виклад думок. Крім того, курс з юридичного письма англійською мовою призначений допомогти студентам розуміти, перекладати й використовувати на практиці іноземні юридичні джерела та терміни. Оскільки іноземна юридична термінологія втілює особливості правової системи країни, яка певною мірою може відрізнятися від системи в Україні, матеріали курсу також передбачають порівняльний підхід з огляду на те, що може безпосередньо стосуватися розуміння термінології у певних правових системах.

Підтримуючи створення обох модельних програм, ми виходили з того, що наразі якість правничого письма у багатьох юристів-практиків не відповідає вимогам чіткості та структурованості. І це є результатом того, що студенти найчастіше екзаменуються усними іспитами й мають недостатньо практики у формуванні змісту і структури юридичних документів. Тож відсутність курсів з правничого письма у освітніх програмах в кінцевому рахунку негативно впливає на якість законодавства, судових рішень тощо. Доречно й приємно констатувати, що ініціатива створення курсів правничого письма й юридичної англійської вийшла саме від українських викладачів, які добре розуміють необхідність таких курсів для вишколу студентів правників», – зазначила Наталія Петрова, заступниця керівника Програми USAID «Нове правосуддя».

На презентації міжнародні експерти – Ділейн Р. Свенсон, директор Центру вдосконалення правничих навичок і Центру американського права Католицького університету імені Івана Павла ІІ у Любліні та Ємі Воренберг, директорка програми розвитку правничого письма Школи права Університету Нью-Гемпшир – поділились з присутніми загальними підходами до наповнення та створення представлених модельних програм. Професор Свенсон розповів учасникам заходу про проведений аналіз обсягу необхідних навичок для правничих досліджень й письма. Професор Воренберг, поділилась із присутніми оглядом істотних складових процесу опанування знань, необхідних для проведення правничих досліджень.

Представляючи модельні навчальні програми, українські експерти розповіли про особливості створення та перспективи їхньої реалізації. Зокрема, Олег Кириєвський, практикуючий адвокат та викладач Школи права Українського католицького університету, розповів що курс «Правничі дослідження та письмо» передбачає 15 тижнів навчання із щотижневими заняттями з дев’яти тем та виконання по кожній темі практичних завдань і вправ. За результатами цього курсу студенти мають навчитись визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, а також аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.

Інна Заярна, викладачка правничої англійської Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Ольга Гришина, засновниця навчальних курсів англійської мови у сфері права, представили курс «Legal Writing in English». Даний курс має допомогти студентам третього та четвертого років навчання розуміти професійні автентичні тексти англійською мовою та коротко письмово викладати суть прочитаного (письмове резюме), а також застосовувати правила простої англійської мови для написання юридичних текстів.

Наприкінці презентації пані Наталія Петрова звернулась до всіх учасників – викладачів права та представників адміністрації закладів вищої юридичної освіти – повідомити Програму USAID «Нове правосуддя» про свою зацікавленість у впровадженні презентованих модельних програм для визначення обсягу потенційної співпраці у подальшому.