Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та Програма USAID «Нове правосуддя» підписали протокол про співпрацю

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та Програма USAID «Нове правосуддя» підписали протокол про співпрацю, що матиме на меті підтримку діяльності на впровадження політики і механізмів забезпечення якості освіти в правничих школах та модернізацію змісту навчального процесу й освітніх програм, орієнтованих на формування у студентів практичних знань і навичок аби бути конкурентноздатними у глобалізованому світі.

Підвищення якості правничої освіти має важливе значення для реалізації місії USAID в Україні. Реалізація завдань Програмою USAID «Нове правосуддя» націлена на вдосконалення середовища та умов для функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної системи правосуддя, що керується верховенством права й здатна подолати корупцію, через розгорнуту співпрацю з інститутами судової влади, уряду, парламенту, адвокатури, юридичними факультетами, громадянським суспільством і медіа.

У рамках співпраці Програма USAID «Нове правосуддя» надасть Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти експертну підтримку у виробленні та впровадженні політики академічної доброчесності та стандартів акредитації програм юридичної освіти як засобу підвищення якості юридичної освіти.

За підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти сприятиме фіналізації зусиль по затвердженню національної стратегії реформування правничої освіти, схваленню стандартів правничої освіти та вдосконаленню вимог до акредитації відповідних освітніх програм. Це призведе до уніфікації національних стандартів правничої освіти й освітньої діяльності, а також підвищення професійної компетенції та фахових знань українських правників у всіх сферах життя країни.