Навчальні матеріали ООН з питань з етики та доброчесності доступні українською мовою для всіх зацікавлених

23 квітня Програма USAID «Нове правосуддя» у співпраці з Управлінням ООН з наркотиків і злочинності організувала й провела для українських закладів вищої освіти онлайн-презентацію серії навчальних модулів з питань доброчесності та етики, які були перекладені за підтримки Програми й тепер готові до викладання студентам .

Серія складається з 14 модулів та методичного посібника для викладачів. Матеріали розроблено в рамках ініціативи Управління ООН з наркотиків і злочинності «Освіта заради справедливості» (Education for Justice – E4J). Ця ініціатива спрямована на підтримку закладів освіти шляхом забезпечення їх освітніми матеріалами у викладанні дисциплін, націлених на зміцнення верховенства права й пов’язаних з досягненням Цілі сталого розвитку ООН №16 «Мир та справедливість».

USAID визнає принципове значення якості юридичної освіти для розвитку та сталості добре функціонуючої правничої професії, – зазначила заступниця директора Офісу сприяння розвитку демократії та врядування регіональної місії USAID в Україні і Білорусі Наїда Зечевич-Бін, – й через Програму USAID «Нове правосуддя» ми ініціювали та підтримали переклад українською мовою серії навчальних модулів з етики та доброчесності для закладів вищої освіти. Сподіваюсь, що цей цінний освітній інструмент, який отримав Премію цілей сталого розвитку ООН за інновації у 2020 році, допоможе розбудувати спроможність українських університетів проводити на рівні світового класу інтерактивне навчання з питань доброчесності та етики й плекати правову культуру в Україні».

Представлені модулі та посібник пропонують новий підхід до глобальної освіти у сфері етики, заснований на інноваційних навчальних методах, які можуть допомогти студентам розвинути навички критичного мислення. Вони покликані збагатити наявні університетські освітні програми матеріалами, які розробили та рецензували провідні експерти з усього світу. Модулі спрямовані на підвищення рівня обізнаності студентів у сфері етики та прагнення діяти доброчесно, а також сприятимуть у формуванні необхідних навичок для застосування й утвердження цих норм у житті, роботі та суспільстві.

Освіта – це саме те, що може забезпечити доброчесну поведінку й допомогти людині протистояти корупції. І університетське навчання майбутніх правників етиці визначає те, як вони зможуть змінити свою країну в майбутньому. Переклад українською мовою, який ми сьогодні представляємо, – один із способів збудувати міст між ініціативами з подолання корупції та новим поколіннями українців», – підкреслив старший співробітник з впровадження програм Управління ООН з наркотиків та злочинності Марко Тейшейра.

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України Сергій Квіт, вітаючи присутніх, висловив думку, що в Україні існує багато хороших законів та правил, але немає розвиненої культури їхнього етичного застосування. Представлені модулі, на відміну від схожих програм, об’єднують етичні теорії з практикою та повсякденним життям. Така практична орієнтація призначена для того, щоб студенти дізналися не тільки як правильно думати, а й як правильно вчиняти.

У представлених модулях висвітлено теми: етика та загальнолюдські цінності; етика та суспільство; етика лідерства; різноманітность і плюралізм; поведінкова етика; гендерні аспекти етики; а також тема зв’язку між доброчесністю і етикою з такими важливими галузями, як ЗМІ, бізнес, право, публічна служба і різноманітна професійна діяльність. Зміст кожного модуля ґрунтується на зібраних у різних країнах світу даних і направлений на вирішення глобальних проблем, навколо вирішення яких сформовано зміст Цілей сталого розвитку ООН. Таким чином, забезпечується наявність різних підходів до розуміння етики і викладачі можуть легко адаптувати їх до місцевих культурних контекстів.

На основі модулів з етики та доброчесності експерти Програми USAID «Нове правосуддя» у співпраці з Університетом Східної Англії розробили інтерактивний тренінг з питань етики, доброчесності та протидії корупції для студентів-правників, проведення якого заплановано на 11-28 травня 2021 року. Учасники цього тренінгу будуть також залучені до поведінкового експерименту, що дозволить отримати інформацію про вплив викладання етики та доброчесності на фактичну поведінку студентів», – поділився планами на майбутнє керівник Програми USAID «Нове правосуддя» Девід Вон.

Під час презентації спеціалістка з питань протидії злочинності та кримінальної юстиції Управління ООН з наркотиків і злочинності Лулуа Асаад ознайомила аудиторію з темою важливості співпраці із закладами вищої освіти для просування стандартів доброчесності та протидії корупції. Спеціаліст з впровадження проектів Управління ООН з наркотиків і злочинності Алекс Петков та професор практики Спіді Райс із Школи права Університету ім. Вашингтона та Лі детально розповіли про кожний із модулів серії та поділились своїм баченням того, як модулі можуть бути використані викладачами в Україні. Заступник директора з навчально-наукової роботи Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія» Олег Герасимчук, професорка Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Наталія Гуторова та декан юридичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки Антон Демчук поділилися досвідом практичного використання навчальних модулів з питань доброчесності та етики й розповіли про їх сприйняття студентами .

Програма USAID «Нове правосуддя» надалі сприятиме впровадженню в навчальні програми модулів з етики та доброчесності якомога ширшим колом українських закладів вищої освіти задля підвищення професійної підготовки українських правників і формуванню культури нетолерантності до проявів корупції та її викорінення з життя українців.