Презентація посібника «Правнича клінічна освіта в Україні»

19 березня під час щорічного Форуму Асоціація юридичних клінік (АЮК) представила посібник «Правнича клінічна освіта в Україні». Посібник розробив колектив із сімнадцяти співавторів за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Асоціація юридичних клінік – це громадське об’єднання, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної клінічної освіти та розбудову мережі юридичних клінік в Україні. Мета АЮК – покращення якості юридичної освіти через надання безоплатної правової допомоги та підвищення рівня правової культури українського суспільства. Сьогодні АЮК об’єднує 60 юридичних клінік.

Становлення правничої клінічної освіти за минулі роки пройшло декілька етапів: від певного скепсису і не визнання її доцільності до запровадження у багатьох правничих закладах вищої освіти відповідних навчальних дисциплін.

Посібник складається з трьох розділів, з яких: перший – присвячений загальним положенням правничої клінічної освіти, включаючи історію її становлення, поняття, мету, завдання і соціальну роль, види й форми такої освіти, а також – організаційно-правові засади діяльності юридичної клініки; другий – розкриває базові етичні та психологічні засади правничої клінічної освіти; третій – висвітлює основні методики надання правничої допомоги й правової просвіти в юридичній клініці.

Посібник «Правнича клінічна освіта в Україні» допоможе студентам-правникам та молодим юристам отримати знання і сформувати практичні навички , необхідні для юридичної практики, зокрема, складання процесуальних документів, консультування клієнтів, їх представництво у судах та органах державної влади й місцевого самоврядування тощо.

Я знаю з власного досвіду значення клінічної освіти, адже коли був студентом, теж проходив клінічний курс у правничій школі. В Україні, на жаль, не всі студенти-правники отримують достатньо практичних навичок, необхідних для подальшої роботи. Ця проблема є досить важливою, адже саме правники – судді, прокурори та адвокати – відіграють ключову роль у забезпеченні верховенства права, одного з ключових принципів Конституції України», – зазначив на початку презентації керівник Програми USAID «Нове правосуддя» Девід Вон.

Під час презентації також проходила панельна дискусія про необхідність посилення практичної складової в підготовці правників за участі редактора посібника Володимира Сущенко, одного із засновників українського юридичного клінічного руху Миколи Удода та голови АЮК Юлії Ломжець.

У 2020 році до юридичної клінічної освіти було залучено понад 190 викладачів та близько 1200 студентів, що непогано, але це менше, ніж у 2019. Надання правової інформації юридичними клініками залишилось приблизно на рівні 2019 року – близько 6340 разів надавалась така інформація. Зате у 2020 році збільшилась кількість заходів медіа правової просвіти (статті, інтерв’ю, коментарі для ЗМІ тощо). Тож можемо констатувати, що незважаючи на пандемію, юридичні клініки зуміли адаптуватись до ситуації та продовжити свою діяльність, хоч і з певними втратами», – розповіла про стан речей у минулому році пані Ломжець.

Презентація завершилась обговоренням важливості сталого розвитку юридичної клінічної освіти в Україні, яка б могла забезпечити належну підготовку студентів-правників до професії. З цією метою АЮК спільно з партнерами розповсюдить Посібник серед правничих шкіл, юридичних клінік, викладачів та студентів. Також за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» АЮК буде працювати над модельним навчальним планом (силабус) для навчальної дисципліни «Правнича клінічна практика», який сприятиме уніфікації її змістового наповнення і який викладачі будуть використовувати разом з Посібником для забезпечення високої якості викладання клінічних навчальних дисциплін.

Наприкінці, всі учасники презентації висловили сподівання, що видання посібника сприятиме популяризації практичної підготовки майбутніх правників, посилить роль юридичної клініки у впровадженні практично-орієнтованих навчальних дисциплін та на загал позитивно вплине на якість правничої освіти в Україні.