Презентовано коментар до Кодексу суддівської етики

17 листопада 2016 року у рамках співпраці Ради суддів України з Програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя» відбулася презентація нещодавно виданого коментаря до Кодексу суддівської етики, затвердженого рішенням чергового ХІ з’їзду суддів України від 22 лютого 2013 року. Коментар було розроблено з метою тлумачення положень нової редакції Кодексу суддівської етики задля однакового розуміння їх змісту. Коментар покликаний сприяти впровадженню в практику високих стандартів поведінки суддів з метою зміцнення довіри громадян до суду.

Під час презентації члени Вищої Ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Ради суддів України обговорили важливість дотримання суддями етичних стандартів при відправленні правосуддя і вироблення єдиних підходів до застосування приписів Кодексу у діяльності установ судової влади.

В оновленому Кодексі суддівської етики (з 2002 року в Україні діяв Кодекс професійної поведінки судді) вперше викладено вимоги до позасудової поведінки судді, обсягу та змісту присутності у соціальних мережах, його/її обов’язку цікавитися майновими інтересами членів родини, заборонено поза процесуальне спілкування судді з учасниками процесу і/або одним з них у відсутності іншого, а також заохочено спілкування із представниками ЗМІ. Ці питання раніше не отримували належної уваги в українській правовій системі, тож судді зіткнулися з проблемою їх правильного розуміння та виконання. Саме тому виникла необхідність розробки коментаря до Кодексу суддівської етики, поради, приклади й рекомендації якого стали б орієнтиром для суддів у визначенні власної належної поведінки та були б керівництвом до дії у випадках, коли у судді виникають сумніви з цього приводу.

В 2014 році Радою суддів України було створено робочу групу з числа діючих суддів та науковців, яка за підтримки USAID провела глибинне дослідження практики застосування міжнародних стандартів у сфері суддівської етики, проаналізувала поточну практику притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні, а також ідентифікувала проблемні питання щодо розуміння та однакового тлумачення як членами дисциплінарного органу, так і суддями положень Кодексу суддівської етики. Текст коментаря до Кодексу суддівської етики став результатом такої масштабної діяльності й був схвалений до видання рішенням Ради суддів України 4 лютого 2016 року.

З метою популяризації позитивного досвіду Ради суддів України в сфері саморегулювання професії та більш широкого інформування громадян про стандарти суддівської поведінки за сприяння Програми USAID коментар буде надіслано до публічних і наукових бібліотек, юридичних факультетів, розповсюджено в усіх судах України, також Національна школа суддів використовуватиме його в процесі підготовки суддів та кандидатів на посаду судді.