Результати національних опитувань правників, працівників апарату суду та присяжних в 2019 році

Протягом лютого-травня 2019 року Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) провела три опитування фахівців сектору юстиції стосовно незалежності та підзвітності судової гілки влади, боротьби з корупцією, якості відправлення правосуддя, доступу до правосуддя, суспільної довіри та упевненості у судовій системі.

Йдеться про окремі опитування трьох груп респондентів: професійних правників – учасників судових проваджень, які не є працівниками судів (адвокати і прокурори), працівників апарату суду та присяжних.

Такі дослідження підтримують процеси моніторингу, оцінювання та одержання інформації Програмою USAID «Нове правосуддя», а також мають сприяти урядовим партнерам Програми у відстеженні стану виконання Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки і Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Одне з початкових припущень для цих опитувань полягає в тому, що думка професійних правників і присяжних про незалежність, підзвітність, неупередженість та ефективність роботи суддів й судової системи взагалі віддзеркалює фактичний стан справ у системі правосуддя, а відтак свідчить про позитивні тенденції у змінах думок респондентів щодо успішності реформування сектору юстиції.

Загальна інформація про опитування

Три опитування проводилися на всій території України за винятком тимчасово окупованого Криму та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Опитування адвокатів і прокурорів охопило 400 респондентів і проводилося Програмою USAID «Нове правосуддя» четвертий раз за період з жовтня 2016 року від початку впровадження Програми. Опитування працівників суду проводилося вдруге; його вибірка склала 1027 респондентів. Опитування присяжних проводилося вперше, в ньому взяли участь 407 респондентів.

Ключові результати

 • Адвокати і прокурори стали більш лояльними до судів. 72% опитаних визнають, що, з їхнього досвіду участі в судових провадження протягом останніх 24 місяців, судові рішення є чіткими й належним чином обґрунтованими. 60% респондентів вважають, що судді ухвалюють законні й справедливі рішення.
 • За результатами попереднього опитування адвокатів і прокурорів, що проводилося у вересні 2018 року, аналогічні показники становили, відповідно, 59% і 53%.
 • Адвокати і прокурори стали менш позитивно ставитися до кількох ключових положень судової реформи. 63% опитаних у лютому 2019 року (проти 68% у вересні 2018 року) вважають, що звуження суддівського імунітету до функціонального веде до покращення ситуації у судовій системі України. 57% респондентів (проти 64% у вересні 2018 року) додержуються аналогічної думки щодо повернення до трьох-ланкової судової системи. 58% респондентів (проти 64% у вересні 2018 року) констатують прогрес в оновленні Верховного Суду на заміну Верховного Суду України.
 • Адвокати і прокурори стали більше довіряти судам, коли вони представляють сторони судового процесу (56% проти 47% у вересні 2018 року), судовій системі в цілому (44% проти 41% у вересні 2018 року), СБУ (33% проти 28% у вересні 2018 року) та НАБУ (32% проти 28% у вересні 2018 року).
 • 63% адвокатів і прокурорів визнають відповідальність за повідомлення НАБУ про випадки прояву корупції у судовій системі, але лише 15% з них готові взяти цю відповідальність на себе. У вересні 2018 року ці показники становили, відповідно, 57% і 13%.
 • Аналогічно адвокатам і прокурорам, працівники судів також стали більше довіряти судовій та іншим гілкам влади. У 2019 році 82% з них (проти 60% у листопаді 2017 року, тобто менш, ніж півтора роки тому) визнали, що довіряють судам, в яких вони працюють, а 72% (проти 59% у листопаді 2017 року) довіряють судовій системі в цілому.
 • Опитування виявило повну прихильність присяжних до судів та їхню задоволеність роботою судів: понад 90% опитаних присяжних вважають, що судові рішення є належним чином обґрунтованими, чіткими, законними та справедливими, і що тривалість вирішення справ є прийнятною; вони не помітили будь-яких ознак тиску чи впливу на суддів з боку третіх осіб.
 • Як і присяжні, працівники судів позитивно сприймають роботу судів, в яких вони працюють. Випадки критики з їхнього боку є поодинокими.
 • Лише 11% опитаних присяжних і ще менше – 9% – опитаних працівників судів готові повідомити НАБУ про відомі їм випадки корупції.

Ключові висновки

 • Протягом останнього року ситуація у судах України дещо поліпшилася. Зокрема, суди стають все більше «орієнтованими на користувачів», що призводить зрештою до кращого їх сприйняття користувачами.
 • Ситуація з викриттям проявів корупції залишається незмінною: ми не спостерігаємо ані поліпшень, ані покращень. Це свідчить про відсутність прогресу в реалізації політики подолання корупції в частині належного захисту викривачів і ще раз свідчить про важливість нещодавно створеного Вищого антикорупційного суду.

Результати національних опитувань правників, працівників апарату суду та присяжних в 2019 році