Судді тренери національної школи суддів навчилися викладанню курсу щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права (МГП) та міжнародного кримінального права (МКП)

26-27 листопада 2019 року Програма USAID “Нове правосуддя” надала підтримку Національній школі суддів у проведенні тренінгу для тренерів з викладання курсу щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права (МГП) та міжнародного кримінального права (МКП). Проведення тренінгу для тренерів є завершальним етапом розробки навчального курсу та передумовою впровадження його у навчальний процес суддів.

Під час заходу судді-тренери мають змогу не лише опанувати знання та виробити навички щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права у справах, які пов’язані із збройним конфліктом, але й отримати методичні рекомендації та тренерські поради щодо ефективного викладання цього курсу. Курс розроблений у форматі 2–денного тренінгу із використанням інтерактивних методів підготовки дорослої високо фахової аудиторії. Структура та зміст курсу обумовлені контекстом послідовного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, зокрема в частині, що стосується Женевських конвенцій і Додаткових протоколів до них.

Більш детальну інформацію про захід можна знайти за посиланням.