Українські правники ознайомилися з 10-літнім досвідом функціонування класичного суду присяжних в Грузії

25 березня Програма USAID «Нове правосуддя» для своїх українських партнерів організувала і разом з Групою незалежних юристів Грузії провела спільний вебінар-обговорення на тему «Суд присяжних в Грузії: законодавче регулювання та отримані уроки».

Група незалежних юристів Грузії працює над пошуком варіантів судової реформи у своїй країні і задля цього узагальнює досвід та проводить порівняльний аналіз судової реформи у країнах перехідної демократії.

Серед українських учасників були присутні зацікавлені й причетні до реформування чинної моделі суду присяжних фахівці. Зокрема, у заході взяли участь Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції і його колеги, Ірина Волоско, голова Галицького районного суду м. Львова, Ганна Фазикош, голова Закарпатського апеляційного суду, адвокати, науковці із Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Томас Фланаган, старший радник із правової реформи Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні.

Наразі в Україні активізувалась законотворча робота щодо запровадження «класичного» суду присяжних для розгляду кримінальних справ, адже існуюча модель участі громадян у здійсненні правосуддя не є судом присяжних, як це визначено положеннями статті 124 Конституції України, а досі залишається успадкованою з радянських часів моделлю участі народних засідателів при розгляді обмеженої категорії цивільних і кримінальних справ. Так, у судах першої інстанції розгляд кримінальних проваджень щодо злочинів, за вчинення яких передбачене довічне позбавлення волі, може здійснюватися судом присяжних у складі двох професійних суддів і трьох присяжних лише за клопотанням обвинуваченого. Певна категорія цивільних справ окремого провадження, наприклад, про обмеження чи поновлення цивільної дієздатності особи або визнання її недієздатною, усиновлення та інші, розглядається за участі одного судді і двох присяжних. Втім, право на суд присяжних обвинувачених не визначено на законодавчому рівні належним чином, категорія справ занадто вузька, процедура залучення громадян до участі у процесі відправлення правосуддя потребує вдосконалення.

Я впевнена, що, заслухавши грузинських колег про їхній досвід функціонування класичної моделі суду присяжних впродовж останніх десяти років ми зможемо покращити наші законопроекти про суд присяжних, які наразі зареєстровано у парламенті», – зазначила на початку зустрічі заступниця керівника Програми USAID «Нове правосуддя» Наталія Петрова.

Під час вебінару грузинські колеги – запрошені судді, прокурори, адвокати та правники – розповіли, що у Грузії суд присяжних класичної моделі було запроваджено з 2010 року здебільшого для більш справедливого судового розгляду, підвищення рівня довіри суспільства до судової влади та збільшення частки виправдувальних вироків, які на той час складали менше 1%. З того часу інститут присяжних поступово розширювався у його територіальній та предметній юрисдикції. З моменту запровадження присяжні в Грузії розглянули 50 кримінальних справ стосовно 63 обвинувачених, з них – щодо 45 обвинувачених було ухвалено обвинувальні вироки, а щодо 18 обвинувачених – виправдувальні. При цьому жоден із вердиктів не було скасовано апеляційним судом.

Представник Групи незалежних юристів Грузії, Каха Цікарішвілі розповів присутнім у своїй презентації про типи кримінальних справи, які підсудні суду присяжних в Грузії, процедуру відбору присяжних, їхні права та обов’язки, а також особливості розгляду справ присяжними в суді першої інстанції та підстави для апеляційного перегляду їх рішення.

Учасники обговорили важливість оптимізації процедури відбору присяжних, адже з досвіду Грузії – це забирає багато часу і ресурсів; потребу додаткової підготовки суддів, адвокатів та прокурорів до роботи з присяжними; необхідності створення і проведення тематичних інформаційних кампаній для суспільства направлених на підвищення обізнаності громадян про роль присяжного при здійсненні правосуддя.

Так, Ната Цноріашвілі, юристка Посольства США в Тбілісі, що працювала над проектами Міністерства юстиції США направленими на допомогу в реформуванні суду присяжних у Грузії, розповіла про створення спеціального фільму та серії інформаційних роликів, які демонструвалися на грузинському телебаченні у форматі соціальної реклами, для заохочення населення брати участь у відборі до суду присяжних та кращого розуміння ними його важливості.

На завершення, грузинські колеги відзначили позитивний вплив суду присяжних на довіру суспільства до судової системи та на якість роботи прокурорів та адвокатів, які мусили розвивати свої ораторські здібності та покращувати презентаційні навички, аби переконати присяжних у винуватості чи невинуватості підсудних. Учасники зустрічі домовилися продовжити процес обміну досвідом та організовувати у майбутньому спільні заходи для більш широкого розкриття теми функціонування «класичної» моделі суду присяжних.