Український досвід забезпечення якості юридичної клінічної освіти представлено міжнародній професійній спільноті

Представники Асоціації юридичних клінік України за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» взяли участь у щорічній міжнародній конференції «Заради кращого майбутнього: використання юридичних клінік для підготовки освічених правників для справедливого суспільства», яку організувала у Братиславі (Словаччина) Європейська мережа юридичної клінічної освіти.

Учасники заходу – науковці, викладачі юридичних клінік та правники з країн Європи, Азії, Африки, Америки та Австралії– обговорили роль юридичної клінічної освіти в контексті глобальних викликів забезпечення верховенства права в умовах політичної та соціальної нестабільності. Вони також обмінялися досвідом і кращими практиками в сфері юридичної клінічної освіти, покликаними удосконалити систему правосуддя.

Члени правління Асоціації юридичних клінік України Андрій Галай, Марія Цип’ящук і Юлія Ломжець представили міжнародній клінічній юридичній спільноті досвід України щодо розробки та впровадження механізмів забезпечення якості юридичної клінічної освіти. З метою створення національної мережі юридичних клінік, яка наразі налічує 60 клінік, Асоціація у 2014 році розробила єдині стандарти діяльності юридичних клінік в Україні. Дотримання цих стандартів покликане поліпшити якість роботи юридичних клінік, а також заохочувати практичні навички студентів у рамках навчального процесу.

Запроваджений Асоціацією моніторинг дотримання відповідних стандартів, який здійснюється на національному рівні з 2017 року, є унікальним у міжнародній практиці. За підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» Асоціація юридичних клінік розробила моніторинговий інструмент, який передбачає чотири рівня якості роботи юридичних клінік: щойно організована, юридична клініка базового рівня, юридична клініка, що відповідає стандартам, та юридична клініка високої якості. Його переваги полягають у комплексній оцінці організаційних, технічних, навчальних та комунікаційних можливостей юридичних клінік, а також у наданні своєчасної методологічної допомоги з метою усунення перешкод до якісної юридичної клінічної освіти на місцях. Зокрема, після проведення моніторингу три юридичні клініки отримали ліпші приміщення та технологічне забезпечення; у тринадцяти підвищилися стандарти документообігу. Крім цього, юридичні клініки напрацювали міцні зв’язки із місцевою владою та правничими школами, деякі з яких до того часу не включали юридичну клінічну освіту до своїх навчальних планів.

До здійснення моніторингу долучилися представники Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України, Програми USAID «Нове правосуддя» та громадських організацій.

Цей український досвід був зазначений під час конференції як приклад ефективного процесу стандартизації діяльності юридичних клінік, який може бути запозичений для інших країн. Розвиток міжнародного співробітництва між українською юридичною клінічною спільнотою та юридичними клініками з інших країн, а також Європейською мережею юридичної клінічної освіти сприятиме подальшому вдосконалення правничої освіти як в Україні, так і в світі.

Презентація Асоціації юридичних клінік України (англійською)