USAID підтримує Міністерство освіти і науки України у розробці національних стандартів юридичної освіти

17 серпня 2020 року Міністерство освіти і науки України (МОН) видало наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю «Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Це стало наступним кроком після впровадження національного стандарту вищої освіти за спеціальністю «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розробленого раніше за підтримки USAID та затвердженого у 2018 році.

Відтоді Програма USAID «Нове правосуддя» сприяла роботі підкомісії МОН за спеціальністю «Право» у розробці, перегляді та доопрацюванні вимог до магістерських програм у галузі права з тим, щоб вони відповідали міжнародним і європейським стандартам та кращим практикам забезпечення якості освіти.

Цей документ є важливим для держави у посиленні її здатності забезпечити належну якість юридичної освіти в національному масштабі. Він створює засади для досягнення основних результатів навчання та впровадження орієнтованого на вимоги ринку праці навчання з акцентом на розвиток практичних навичок і вмінь по застосуванню принципів верховенства права. Також він і мотивує різні університети обирати уніфіковані підходи до змісту навчальних програм підготовки правників. Крім того, стандарти чітко визначають показники якості юридичної освіти, передбачають, що вступ до магістерських програм за спеціальністю «Право» відбувається через проходження єдиного фахового вступного випробування, а отримання диплома –  після успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Все це сприятиме підвищенню якості професійної підготовки майбутніх правників, що в свою чергу є передумовою для посилення спроможності України до подальшої модернізації сектора юстиції та зростання суспільної довіри до правничої професії.