USAID сприяє покращенню доступу до правосуддя для постраждалих від гендерно-обумовленого насильства

17 травня 2021 року за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» та Міжнародної експертної групи за мирне, справедливе та інклюзивне суспільство (Pathfinders for Peaceful, Just, and Inclusive Societies) відбулося перше засідання Робочої групи з розробки дорожньої карти по застосуванню людиноцентричного підходу для покращення доступу до правосуддя осіб, які постраждали від гендерно-обумовленого насильства.

До складу робочої групи увійшли судді, адвокати, представники Офісу Генерального прокурора й Національної асоціації адвокатів, експерти Міністерства юстиції та представники громадських організацій.

Учасники засідання проаналізували низку ключових проблем в сфері протидії домашньому насильству в Україні. Зокрема, часта відмова у застосуванні до кривдника передбачених чинним законодавством обмежувальних приписів з метою захисту потерпілих обумовлена, з одного боку, браком професійних знань і не розумінням поліцейськими та окремими суддями правової природи такого інституту, а з іншого боку – низькою правовою обізнаністю громадян і не завжди якісною наданою їм правовою допомогою. Дається взнаки і відсутність єдності судової практики та не виконання рішень суду про видачу обмежувальних приписів стосовно кривдників-співвласників житла, в якому мешкає постраждала від домашнього насильства особа, тощо.

Ця сукупність питань свідчить про проблеми доступу до правосуддя. Дискусія розгорнулася й навколо того, як застосування орієнтованого на людину підходу до правосуддя може допомогти розробити прогресивні та ефективні рішення для усунення виявлених проблем.

Під час наступного засідання Робочої групи учасники планують затвердити дорожню карту для вирішення окреслених проблем із доступом до правосуддя осіб, постраждалих від гендерно-обумовленого насильства, яку вони презентують усім зацікавленим сторонам.

Створенню Робочої групи передувало загальнонаціональне обговорення концепції орієнтованого на потреби людини правосуддя і шляхів впровадження людиноцентричного підходу до правосуддя в Україні, яке відбулось у листопаді 2020 року. Ця діяльність сприяє досягненню Цілі Сталого Розвитку ООН 16.3. «Підвищити рівень довіри до суду та забезпечити рівний доступ до правосуддя».