Визначені напрями потенційної співпраці Програми USAID «Нове правосуддя» із Європейською асоціацією юридичних факультетів

Керівники правничих шкіл України за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» взяли участь у щорічних заходах Європейської асоціації юридичних факультетів (ELFA). Проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Барабаш виступив на Конференції по темі «Інтеграція та розмаїття європейської правової освіти» з доповіддю про виклики в академічній кар’єрі під час реформування юридичної освіти в Україні, а Директор школи права Українського католицького університету Іван Городиський ознайомився з напрямами діяльності ELFA з метою потенційного членства. Встановлено контакти для розгортання співпраці по втіленню в Україні ініціатив та проектів ELFA за сприяння Програми USAID «Нове правосуддя».

Заходи проходили 11 та 12 квітня у кампусі Туринського університету (Італія). Учасники конференції – адміністратори шкіл права та лідери у сфері правової освіти з країн Європи та США – обмінялися думками та поділилися баченням напрямів підготовки правників задля підвищення їх соціальної ролі у власних державах і суспільствах через нові знання і навички.

Члени ELFA націлені на перетворення факультетів права на факультети досконалості, які готують своїх студентів захищати права та забезпечувати дотримання вимог законів у всіх справах. Для європейської системи освіти важливо просувати плюралізм, повагу до законів і верховенства права.

Президент ELFA професор Мікель Граціді зазначив, що у взаємо пов’язаному і взаємозалежному світі дуже важлива співпраця, студенти повинні мати можливість перебувати в знайомому та дружньому навчальному середовищі без огляду на країну, де вони здобувають освіту. Вже на другому курсі підготовки юристів в Італії студенти вивчають порівняльні правові системи та транснаціональний контекст. Президент інституту європейських університетів (Флоренція) професор Профен Дегус переконаний, що європейська інтеграція вимагає від правників нового мислення, оскільки право – ключовий елемент інтеграційних процесів, бо інтеграція починається із ухвалення спільних правил, добрих контрактів та системи їх виконання.

Щороку члени ELFA презентують та обговорюють останні тенденції та проблеми у сфері юридичної освіти та професії. Цього року пленарні сесії були присвячені обговоренню питань застосування порівняльного права найвищими судами європейських країн (Німеччина, Франція, Суд справедливості (Люксембург)), академічної кар’єри у середовищі, що змінюється, транскордонним потокам даних та захисту конфіденційності відповідних даних.

Цікавою для впровадження в Україні є європейська фахова ініціатива, спрямована на створення центру для розробки механізмів, що сприяють подальшій європеїзації юридичної професії. ELFA розгорнула проект «Європейський юрист», у рамках якого університети та практики працюють над визначенням суті європейських юристів, які мають бути готовими до вирішення проблем правового розмаїття, відкритості та космополітизму з метою захисту європейських цінностей – гідності людини і верховенства права.

Участь у заході надала можливість представникам українських шкіл права з числа партнерів Програми USAID «Нове правосуддя» налагодити зв’язки та поспілкуватися з колегами з інших країн з метою подальшої співпраці за напрямом модернізації юридичної освіти в Україні.