http://www.president.gov.ua

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень. З цією метою  Офіс Президента, зокрема, здійснює аналіз політичних, економічних, соціальних, гуманітарних та інших процесів, що відбуваються в Україні та світі, за його результатами готує для подання на розгляд Президентові України пропозиції з питань формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на забезпечення додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, державного суверенітету, територіальної цілісності України, а також здійснює в установленому порядку експертизу прийнятих Верховною Радою законів, що надійшли на підпис Президентові, й готує пропозиції щодо підписання законів або застосування щодо них права вето тощо. Співпраця Програми USAID «Нове правосуддя» та Офісу Президента передбачає удосконалення законодавства у сфері правосуддя.