https://legalclinics.in.ua

Асоціація юридичних клінік України (АЮКУ) – громадське об’єднання, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної клінічної освіти та розбудову мережі юридичних клінік. АЮКУ об’єднує 50 юридичних клінік з усіх регіонів України. Місією АЮКУ є забезпечення функціонування якісних юридичних клінік в системі вищої юридичної освіти України. Програма USAID «Нове правосуддя» надає експертну підтримку АЮКУ для розробки нормативно-правових актів, які регулюють діяльність юридичних клінік , впровадження навчального курсу з юридичної клінічної освіти та розробки інструментів забезпечення якості діяльності юридичних клінік.