http://dsa.court.gov.ua/dsa

Державна судова адміністрація (ДСА) України – державний орган у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах своїх повноважень, визначених законом. ДСА підзвітна Вищій раді правосуддя та має територіальні управління у регіонах України. До повноважень ДСА, зокрема, належать вивчення практики організації діяльності судів, розробка та внесення в установленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення, забезпечення необхідних умов для підвищення кваліфікації працівників апаратів судів, створення системи підвищення кваліфікації, а також комп’ютеризації судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності. Програма USAID «Нове правосуддя» співпрацює з ДСА щодо підвищення ефективності адміністрування судів, розробки та оновлення навчальних програм для освіти й підвищення кваліфікації працівників апаратів судів з питань суддівської етики, менеджменту, фінансової ефективності та підзвітності судів. Програма також надає експертну підтримку ДСА щодо її інституційного розвитку та вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів відповідно до кращих міжнародних практик.