https://minjust.gov.ua

Міністерство юстиції – центральний орган виконавчої влади та є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із реалізації державної правової політики. Міністерство в установленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Мін’юст спрямовує свою діяльність, зокрема, на доступ всіх громадян до системи юстиції, спрощення бюрократичних процедур, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) та ін.
Програма надає підтримку Мін’юсту щодо запровадження альтернативних способів вирішення спорів, зокрема медіації, сприяє реформуванню системи виконання судових рішень та впровадженню приватного виконання судових рішень. За підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» Мін’юст реалізує всеукраїнський просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який має на меті інформувати українців про їхні права та навчити їх ці права захищати. У співпраці з Міністерством освіти та науки України Мін’юст бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Право” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у навчальних закладах.