http://nsj.gov.ua

Національна школа суддів України (НШС) – державна установа із спеціальним статусом у системі правосуддя, яка утворюється при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України і забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність. Зокрема, НШС здійснює підготовку кандидатів на посаду судді, підготовку та підвищення кваліфікації суддів, у тому числі обраних на адміністративні посади в судах, працівників апаратів судів, проведення наукових досліджень з питань удосконалення судоустрою, статусу суддів і судочинства, науково-методичне забезпечення діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Програма USAID «Нове правосуддя» у співпраці з НСШ підтримує розробку та оновлення навчальних програм для суддів, кандидатів на посади суддів, працівників апаратів судів з питань суддівської етики, написання судових рішень, комунікації, лідерства тощо. Програма також сприяє проведенню заходів для викладачів із запровадження інтерактивних та інноваційних методів викладання з метою підвищення професійної підготовки суддів та працівників апаратів судів. Також Програма надає експертну та технічну підтримку у створенні і становленні Тестологічного центру НШС та підвищенні знань та розвитку навичок розробників тестових завдань.