https://nazk.gov.ua

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, основним завданням якого є формування та здійснення державної антикорупційної політики. До основних завдань НАЗК, зокрема, належать проведення аналізу стану запобігання та протидії корупції, статистичних даних результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції, а також формування та реалізація антикорупційної політики та розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань тощо. З метою протидії корупції Програма USAID «Нове правосуддя» сприяє налагодженню співпраці між судовою владою та НАЗК у розробці та впровадженні заходів із запобігання корупції всередині судової системи.