Програма USAID «Нове правосуддя» співпрацює з провідними правничими школами України задля підвищення якості й модернізації юридичної освіти та формування у студентів необхідних для практики вмінь і навичок. За підтримки програми у співпраці зі Школою права ім. Вашингтона і Лі, Національним юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого, Національним університетом «Одеська юридична академія», юридичним факультетом Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та Школою права Українського католицького університету запроваджено міжнародний онлайн курс із запобігання та протидії корупції, а також розроблено модельну програму українського компоненту цього курсу. У співпраці з Центром верховенства права Українського католицького університету програма залучає провідних міжнародних правників для проведення відкритих лекцій з верховенства права, що транслюються онлайн. Програма також сприяє розробці та впровадженню інструментів внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості юридичної освіти для правничих шкіл.

Програма USAID «Нове правосуддя» співпрацює з такими правничими школами України:

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого – http://nlu.edu.ua/

Юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича – http://lawfaculty.chnu.edu.ua/

Школа права Українського католицького університету – http://law.ucu.edu.ua

Національний університет «Одеська юридична академія» – http://onua.edu.ua/

Юридичний факультет Запорізького національного університету – https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law

Юридичний факультет Харківського національного університету ім. В. Каразіна – http://jurfak.univer.kharkov.ua/

Факультет правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» – http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fpn

Юридичний факультет Київського національного університету імені Т. Шевченка – https://www.law.univ.kiev.ua/ua/

Юридичний факультет Донецького національного університету ім. В. Стуса – http://law.donnu.edu.ua/uk-ua/about-the-faculty

Юридичний факультет Ужгородського національного університету – http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/faculty-flaw

Юридичний факультет Дніпровського національного університету ім. О. Гончара – http://www.dnu.dp.ua/view/flaw

Юридичний факультет Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки – http://law.eenu.edu.ua/

Академія адвокатури України – http://www.aau.edu.ua/