http://jrc.org.ua

Це консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Рада з питань судової реформи розробляє та подає Президентові пропозиції щодо стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, а також плану дій для впровадження цієї стратегії. З-поміж виконання інших завдань Рада з питань судової реформи також сприяє налагодженню ефективній взаємодії державних органів, громадських та міжнародних організацій для розроблення та впровадження стратегії, здійснює моніторинг впровадження та аналіз ефективності реалізації стратегії й інформує громадськість та міжнародну спільноту про ініціативи, зміст та реалізацію стратегії. Програма USAID «Нове правосуддя» надає експертну та технічну підтримку у діяльності Ради з питань судової реформи.