https://supreme.court.gov.ua

Верховний Суд – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, який забезпечує єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. До повноважень Верховного Суду належать, зокрема, здійснення правосуддя відповідно до процесуального законодавства, аналіз судової статистики, узагальнення судової практики, а також надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням судової системи України.