http://vkksu.gov.ua

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) – постійнодіючий державний орган суддівського врядування у системі правосуддя України, до повноважень якого належить, зокрема, здійснення добору кандидатів для призначення на посаду судді та проведення кваліфікаційного оцінювання, забезпечення ведення суддівського досьє і досьє кандидата на посаду судді, а також ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних та ін. У рамках співпраці з ВККС Програма USAID «Нове правосуддя» надає, зокрема, експертну та технічну підтримку у розробці та впровадженні прозорих, об’єктивних і таких, що ґрунтуються на професійних досягненнях, критеріїв та процедур добору та кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді, з урахуванням міжнародних і європейських стандартів і кращих практик.