Підвищення прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством і зміцнення верховенства права

Довіра громадян до судів і суддів є тоді, коли судова система загалом і кожен суддя окремо діють на засадах прозорості й відкритості, відстоюють незалежність та демонструють доброчесність. Наразі на шляху свого демократичного розвитку та реформування судова система зазнає значних змін, про які слід своєчасно інформувати суспільство.

У рамках виконання цього завдання Програма USAID «Нове правосуддя» сприяє налагодженню ефективного діалогу між судовою владою та суспільством про права громадян, хід реформи, вже запроваджені зміни та способи оцінювання роботи судів. Зокрема, програма підтримує громадянське суспільство та ЗМІ у здійсненні ретельного моніторингу діяльності судової системи, а також допомагає судам своєчасно інформувати громадян про судові процедури та суддівське самоврядування загалом. Вона також надає експертну підтримку Парламенту України у налагодженні ефективного парламентського
контролю за діяльністю судової гілки влади.

З метою протидії корупції програма також сприяє налагодженню співпраці між судовою владою та антикорупційними органами щодо перевірки та попередження випадків корупції в середині судової системи. Вона також здійснює підтримку процесу впровадження системи відкритого електронного декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру суддями і працівниками апарату суду.

Програма працює з усіма учасниками судового процесу, зокрема і з адвокатами та правниками, для підвищення їхнього професіоналізму та професійної етики, а також задля посилення організаційної спроможності Національної асоціації адвокатів України й інших добровільних об’єднань адвокатів та правників.

Програма USAID «Нове правосуддя» ініціює та проводить національні опитування громадян, суддів, адвокатів, прокурорів та інших працівників у сфері юстиції, аби визначити їх думку про та ставлення до незалежності суддів, стану корупції у судовій владі, захисту прав громадян на справедливий суд та рівень довіри до судової систем. На основі отриманих результатів таких опитувань експерти програми розробляють рекомендації для Уряду України з метою підвищення ефективності проведення судової реформи та боротьби з корупцією.

Ґрунтуючись на здобутках попереднього Проекту USAID «Справедливе правосуддя», програма продовжить надавати підтримку громадським організаціям здійснювати моніторинг функціонування судів через опитування відвідувачів суду, зокрема, за допомогою карток громадянського звітування, а опрацювавши результати, зможе надати судам конкретні рекомендації для покращення їх роботи.

 

2_S0925175(1)