Підвищення якості юридичної освіти

Програма USAID «Нове правосуддя» визнає надзвичайну важливість підвищення якості підготовки майбутніх суддів, адвокатів, прокурорів та інших правників, а також ключову роль юридичної освіти у забезпеченні належного функціонування судової системи, утвердженні правовладдя та успішній протидії корупції.

Програма сприяє реформуванню й підвищенню якості юридичної освіти як на національному рівні, так і на рівні окремих юридичних факультетів та університетів, а також поміж професорсько-викладацького складу й студентів-правників.

Програма «Нове правосуддя» активно співпрацює з юридичними університетами та факультетами, аби практично сприяти реформуванню юридичної освіти, визначати й аналізувати проблемні аспекти та розробляти найоптимальніші способи і механізми їх вирішення, спираючись на міжнародні стандарти, кращі практики та досвід провідних міжнародних й вітчизняних експертів.

В рамках підвищення якості юридичної освіти в Україні Програма USAID «Нове правосуддя» зосереджує свої зусилля на:

  • сприянні розробці та затвердженню національної програми реформування процесу підготовки правників, стандартів юридичної освіти, освітньої діяльності та вдосконаленню ліцензійних вимог до навчальних закладів й вимог до акредитації навчальних програм;
  • сприянні розробці та запровадженні механізмів забезпечення якості освіти в юридичних навчальних закладах, зокрема підвищенню академічної доброчесності, впровадженню системи моніторингу якості освіти та інтерактивних методів викладання;
  • сприяння переорієнтації правничих шкіл на формування у студентів необхідних для практики професійних цінностей, вмінь і навичок.

Нині в Україні з різних причин система юридичної освіти все ще не забезпечує належної підготовки випускників вищих навчальних закладів для виконання функцій та обов’язків, які покладаються на представників правничої професії у демократичному суспільстві. Наразі деякі позитивні зміни та інновації, які значно сприяють підвищенню якості юридичної освіти, вже запроваджені. Зокрема, у 2014 році було прийнято Закон України «Про вищу освіту», з 2016 року запроваджено як експеримент, а з 2017 року – як обов’язкове загальнонаціональне незалежне єдине фахове вступне випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право”.

За підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» напрацьовуються та впроваджуються низка ініціатив, проектів та документів, спрямованих на модернізацію юридичної освіти в Україні, зокрема «Концепція реформування юридичної освіти в Україні», «Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні» та інші. У співпраці зі Школою права університету ім. Вашингтона і Лі (США), Національним юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого, Національним університетом “Одеська юридична академія”, юридичним факультетом Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та Школою права Українського католицького університету запроваджено міжнародний онлайн курс із запобігання та протидії корупції за матеріалами ООН, а також розроблено модельну програму українського компоненту цього курсу.

Для виконання цього завдання програма тісно співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Державною інспекцією навчальних закладів України, провідними юридичними факультетами та університетами по всій країні, а також організаціями громадянського суспільства, що занепокоєні станом юридичної освіти та воліють працювати заради підвищення її якості. Багаторічним міжнародним партнером програми у цій сфері є Координатор проектів ОБСЄ в Україні.

Буклет «Діяльність USAID на підтримку реформи юридичної освіти в Україні»‎

Бібліотека з питань реформи юридичної освіти

 

4