Удосконалення судового адміністрування

Покращення судового адміністрування є одним з пріоритетів судової реформи та одним з ключових елементів зміцнення верховенства права в Україні.

Як визнано в «Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки», судове адміністрування потребує змін й реформування у питаннях планування бюджету, управління фінансами, управління кадрами й робочими процесами, діловодства, автоматизації судів та виконання судових рішень.

З метою реалізації цих змін Програма USAID «Нове правосуддя» надає підтримку судовій владі щодо підвищення ефективності документообігу та управління рухом справ у суді, запроваджуючи пілотні проекти та ініціативи. Впровадження сучасних ІТ-систем у документообіг судів сприяє швидшому проходженню справ, підвищує ефективність діловодства та покращує доступ громадян до судових послуг.

Програма залучає вітчизняних та міжнародних експертів для здійснення аналізу й вдосконалення механізмів формування судових бюджетів, фінансового менеджменту, внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту. Налагоджені й узгоджені механізми та процедури, які відповідають українському законодавству і ґрунтуються на кращих міжнародних практиках, сприятимуть ефективнішому функціонуванню судової системи.

Задля підвищення професійної підготовки суддів та працівників апаратів судів програма проводить заходи із запровадження інтерактивних та інноваційних методів навчання, сприяє формуванню команди викладачів, навчених сучасним методикам викладання. Програма також співпрацює з Національною школою суддів України та Державною судовою адміністрацією України у розробці та оновленні навчальних програм для освіти суддів, кандидатів на посади суддів, працівників апаратів судів з питань суддівської етики, написання судових рішень, комунікації, лідерства, менеджменту тощо. Адже добра
підготовка судді – це якісні судові рішення, ухвалені із дотриманням принципу верховенства права на захист і поновлення порушених прав громадян.

Окрім того, програма сприяє проведенню заходів з метою поширення та використання альтернативних способів вирішення спорів, включно з медіацією. Запровадження та широке застосування таких способів не тільки сприятиме зменшенню завантаженості суддів та скороченню термінів вирішення спорів, але й надасть можливість сторонам обирати між традиційним судовим розглядом та альтернативним врегулюванням конфлікту. Програма докладає зусиль, аби відповідно до кращих міжнародних практик зміцнити нормативну базу для поширення медіації та інших процедур альтернативних
способів вирішення спорів, а також сприяє розвитку професійних асоціацій, які можуть забезпечити їх впровадження.

Програма спрямовує зусилля на підвищення ефективності виконання судових рішень, зокрема через аналіз й покращення відповідної нормативної бази та процесуальних вимог. Адже ефективне та вчасне виконання судових рішень є ключовим чинником забезпечення того, що правосуддя відбулося, а також зміцнення довіри громадян до судової влади. Невиконані судові рішення нівелюють успішну роботу всієї судової системи, а систематичне не виконання рішень Європейського суду з прав людини завдає шкоди авторитету держави.

Програма також надає підтримку Міністерству юстиції у розбудові новоствореного інституту приватних судових виконавців щодо правил і процедур ліцензування нагляду за їх призначенням та забезпеченням їх діяльності на основі високих етичних стандартів та кращих світових практик.

3(1)