Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування

Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування є одним з ключових завдань Програми USAID «Нове правосуддя». Суддівська незалежність – втілення гарантії права кожного громадянина на справедливий суд та одна з передумов існування демократичної держави та суспільства, які керуються принципом верховенства права. Ефективне суддівське самоврядування передбачає забезпечення суддівської незалежності, підзвітність судової влади та її захист від неправомірного політичного, фінансового або іншого зовнішнього впливу. Окрім цього, воно сприяє покращенню стану здійснення
правосуддя, умов праці та підвищенню професіоналізму й доброчесності суддів та працівників установ судової влади. Співпрацюючи з Вищою радою правосуддя, Державною судовою адміністрацією, Національною школою суддів, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, програма підтримує імплементацію конституційних, законодавчих й нормативних змін для зміцнення суддівської незалежності у відповідності до міжнародних стандартів, а також сприяє посиленню ролі судової влади як гаранта верховенства права та протидії корупції в Україні.

Програма надає своїм партнерам експертну та технічну підтримку щодо інституційного розвитку установ судової влади; переходу від чотирьохланкової системи судоустрою до трьохланкової; створення Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, оновлення апеляційних та місцевих судів; а також функціонування Громадської ради доброчесності.

Програма залучає провідних міжнародних та вітчизняних експертів для аналізу й вироблення рекомендацій по організації та проведенню конкурсного добору суддів та працівників апарату суду, включаючи вдосконалення його критеріїв.

З метою підвищення підзвітності та прозорості судової влади програма надає допомогу у впровадженні ефективної системи звітності, забезпеченні захисту державних службовців та інших осіб, які повідомляють уповноваженим органам про факти конфлікту інтересів, корупції в судовій системі, порушення суддівської етики, інших незаконних дій суддів, працівників апарату суду та адвокатів.

Програма сприяє налагодженню координації роботи судової влади з антикорупційними органами у виробленні антикорупційних програм для судових установ, моніторингу способу життя суддів та державних службовців судової влади, врегулюванні конфлікту інтересів, що виникає чи може виникнути в суддівській діяльності, а також у притягненні до визначеної законом відповідальності суддів та працівників судових установ за вчинення корупційних правопорушень. Крім того, з метою підвищення доброчесності суддів програма працює над вдосконаленням законодавства та практики притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за порушення суддівської етики, корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією, інші проступки та неналежну поведінку.

Stitched Panorama