Ukraine Coat of arms
Керівник програми

Девід Вон

dvaughn@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Заступник керівника програми

Наталія Петрова

npetrova@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Юридичний радник

Ашот Агаян

aagaian@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Фахівець з моніторингу та оцінювання

Томас Вертелецький

tverteletskyy@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Асистент із закупівель

Ружена Вінніченко

rvinnichenko@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Радник з правових питань

Мирослава Воронцова

mvorontsova@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Координатор з грантів та субконтрактів

Ольга Галицька

ogalytska@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Операційний менеджер

Ірина Гладка

ihladka@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Адміністративний асистент

Ірина Жалко

izhalko@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Радник з правових питань

Ірина Зарецька

izaretska@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Адміністративний асистент

Тетяна Колесник

tkolesnyk@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Менеджер із зв'язків з громадськістю

Олена Колесніченко

okolesnichenko@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Спеціаліст з інформаційних технологій

Ірина Кузьміна

ikuzmina@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Перекладач

Святослав Кутепов

skutepov@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Радник з питань роботи з громадянським суспільством

Валентина Мудрік

vmudrik@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Фінансовий менеджер

Ліля Мустафаєва

lmustafayeva@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Юридичний радник

Ольга Ніколаєва

onikolaeva@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Юридичний радник

Уляна Пашинна

upashynna@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Спеціаліст з грантів та закупівель

Сергій Рощук

sroshchuk@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Провідний економіст з фінансової діяльності

Мирослава Сердюк

mserdyuk@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Директор з грантів та контрактів, радник з питань громадянського суспільства

Лариса Сініцина

lsinitsyna@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Менеджер із зв’язків з громадськістю

Анастасія Соляник

asolianyk@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Юридичний радник

Анна Сухова

asukhova@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Юридичний радник

Сергій Сученко

ssuchenko@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Радник з правових питань

Святослав Ткачук

stkachuk@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Адміністративний асистент

Наталя Черке

ncherke@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Старший перекладач

Ірина Черненко

ichernenko@new-justice.com
Ukraine Coat of arms
Юридичний радник

Артем Шаіпов

ashaipov@new-justice.com