Онлайн-презентація модельних навчальних програм для розвитку професійних навичок правничих досліджень та письма

13 березня міжнародні та національні експерти, залучені Програмою USAID «Нове правосуддя», презентували модельні навчальні програми курсів «Правничі дослідження та письмо» для викладання українською мовою студентам першого року навчання та «Legal Writing in English» для викладання англійською мовою студентам третього та четвертого років навчання.

Напрацьовані модельні навчальні програми спрямовані на розвиток у студентів компетентності досліджувати та розуміти джерела права, виявляти правові проблеми й аналізувати їх для застосування відповідного правового джерела до конкретних обставин справи при вирішенні конфлікту. Важливою практичною складовою курсів є навчання студентів готувати проєкти документів, що передбачають логічний та послідовний виклад думок. Крім того, курс з юридичного письма англійською мовою призначений допомогти студентам розуміти, перекладати й використовувати на практиці іноземні юридичні джерела та терміни. Оскільки іноземна юридична термінологія втілює особливості правової системи країни, яка певною мірою може відрізнятися від системи в Україні, матеріали курсу також передбачають порівняльний підхід з огляду на те, що може безпосередньо стосуватися розуміння термінології у певних правових системах.

Відеозапис з перекладом англійською мовою доступний за посиланням.

Відео запис на сторінці Програми USAID «Нове правосуддя» у Facebook за посиланням.