Напрями діяльності

Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування

Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування є одним з ключових завдань Програми USAID «Нове правосуддя». Суддівська незалежність – втілення гарантії права кожного громадянина на справедливий суд та одна з передумов існування демократичної держави та суспільства, які керуються принципом верховенства права. Ефективне суддівське самоврядування передбачає забезпечення суддівської незалежності, підзвітність судової влади та її захист від неправомірного політичного, фінансового або іншого зовнішнього впливу.

Детальніше

Підвищення прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством і зміцнення верховенства права

Довіра громадян до судів і суддів є тоді, коли судова система загалом і кожен суддя окремо діють на засадах прозорості й відкритості, відстоюють незалежність та демонструють доброчесність. Наразі на шляху свого демократичного розвитку та реформування судова система зазнає значних змін, про які слід своєчасно інформувати суспільство. У рамках виконання цього завдання Програма USAID «Нове правосуддя» сприяє налагодженню ефективного діалогу між судовою владою та суспільством про права громадян, хід реформи, вже запроваджені зміни та способи оцінювання роботи судів.

Детальніше

Удосконалення судового адміністрування

Покращення судового адміністрування є одним з пріоритетів судової реформи та одним з ключових елементів зміцнення верховенства права в Україні. Як визнано в «Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки», судове адміністрування потребує змін й реформування у питаннях планування бюджету, управління фінансами, управління кадрами й робочими процесами, діловодства, автоматизації судів та виконання судових рішень.

Детальніше

Підвищення якості юридичної освіти

Програма USAID «Нове правосуддя» визнає надзвичайну важливість підвищення якості підготовки майбутніх суддів, адвокатів, прокурорів та інших правників, а також ключову роль юридичної освіти у забезпеченні належного функціонування судової системи, утвердженні правовладдя та успішній протидії корупції. Програма сприяє реформуванню й підвищенню якості юридичної освіти як на національному рівні, так і на рівні окремих юридичних факультетів та університетів, а також поміж професорсько-викладацького складу й студентів-правників.

Детальніше

Розширення доступу до правосуддя та захист прав людини

Судова влада в Україні має працювати та здійснювати правосуддя з повагою до прав людини. Правосуддя має бути доступним для всіх громадян, а особливо для малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, ЛГБТІ спільноти, людей з інвалідністю, представників національних меншин. Однак не всі громадяни сповна володіють знаннями та всіма інструментами, аби скористатися своїми правами. У рамках виконання цього завдання Програма USAID «Нове правосуддя» спрямовує свою діяльність, у першу чергу, на інформування громадян про їхні права та способи їх захисту, а також про доступ до правосуддя, суди та систему електронного правосуддя.

Детальніше

Новини

Відео

Коротка версія відео про створення та діяльність Вищого антикорупційного суду України
Розширена версія відео про створення та діяльність Вищого антикорупційного суду України
Друге всеукраїнське обговорення з питань людиноцентричного правосуддя в Україні

Бібліотека

Завантажити
Особливості взаємодії працівників апарату суду із нечуючими особами та особами із порушеннями слуху
Завантажити
БЮЛЕТЕНЬ ПРОГРАМИ USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ», ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2021
Завантажити
ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ОПИТУВАНЬ НАСЕЛЕННЯ, СУДДІВ ТА ПРАВНИКІВ, ЯКІ Є УЧАСНИКАМИ СУДОВИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ЩОДО ДОВІРИ ДО СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ, СУДДІВСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Й ПІДЗВІТНОСТІ, СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ГОТОВНОСТІ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ЇЇ ПРОЯВИ
Завантажити
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ СУДДІВ ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ, СУДОВОЇ РЕФОРМИ, СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА ГОТОВНОСТІ ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ЇЇ ПРОЯВИ